Skip to main content

ઉપયોગ કરવાની શરતો

NHS COVID-19 એપઃ ઉપયોગની શરતો

આ સર્વિસ કે સેવાને જોવા અને ઉપયોગ કરવા દ્વારા, તમે આ ઉપયોગની શરતો સાથે સહમત થાઓ છો.

શરતોનો કરાર

NHS COVID-19 એપ (ધ’એપ’) અને સમર્થન આપનારી વેબસાઈટ (https://covid19.nhs.uk/) (સાથે ભેગામળીને, ધ ‘સર્વિસ’) સ્માર્ટ ફોનની એપ્લિકેશન (વિનિયોગ) અને વેબસાઈટ તમારું સ્વાગત કરે છે. ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હેલ્થ એન્ડ સોશ્યલ કેર (‘DHSC’, ‘અમે’, ‘અમારા’) કાનૂની ઉત્પાદક છે. ધ એપ વેલ્સમાં (Wales) NHS ટેસ્ટ, ટ્રેસ અને પ્રટેકશન સર્વિસને, અને ઈંગ્લેન્ડમાં (England) NHS ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રેસ સર્વિસને સપોર્ટ કે સમર્થન આપે છે.

હવે અમે ભાગીદાર સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ સાથે કામ કરી રહ્યા છીએ, જેઓ જિબ્રાલ્ટર, જર્સી, ઉત્તર આયર્લૅન્ડ અને સ્કૉટલૅન્ડમાં ડિજિટલ સંપર્કના સગડ મેળવતી ઍપ્સ પૂરી પાડે છે. એપના વપરાશકર્તાઓને યોગ્ય રીતે ઍલર્ટ મળે તેની ખાતરી કરવા માટે અમે ડિજિટલ સંપર્ક ટ્રેસિંગને સમર્થન આપવા માટે એપલ અને ગૂગલ ફંક્શનાલિટીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.

આ શરતો, સેવાના સંપૂર્ણ વિષયવસ્તુને, સર્વિસ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ કોઈ પણ વેબ ફીડ્ઝને, સેવા સાથે તમે કરો એવા કોઈ પણ આદાનપ્રદાનને અને સેવાને આપવામાં આવતા કોઈ પણ પ્રતિભાવો કે સુપરતીકરણોને લાગુ પડે છે. આ સેવાને ડાઉનલોડ કરીને, જોઈને અને / અથવા તેનો ઉપયોગ કરીને તમે ઉપયોગની શરતો સાથે સંમત થાઓ છો એવું માનવામાં આવશે.

હેતુ

આ એપ ઇંગ્લૅન્ડ અને વેલ્સમાં કોરોના વાઇરસ (COVID-19)થી ગ્રસ્ત લોકોને (મુલાકાતીઓ સહિત) સહાયતા કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે. તે એવા લોકોને ઓળખવામાં અને માહિતગાર કરવામાં મદદરૂપ બનશે, જેઓ પોતે અમુક જગ્યાએ રહેતા હોવાના કારણે, અમુક લોકો સાથે ઘનિષ્ઠ સંપર્કમાં આવવાના કારણે અથવા તેઓએ અમુક સ્થળોની મુલાકાત લીધી હોવાના કારણે જોખમને આધીન હોય અથવા હોઈ શકે.

અનુક્રમે ઇંગ્લૅન્ડ અને વેલ્સના સંપર્ક ટ્રેસિંગ કાર્યક્રમોને માહિતી આપીને (ગોપનીય રીતે) વપરાશકર્તાઓ રોગચાળા પ્રત્યે સાર્વજનિક સ્વાસ્થ્યના પ્રતિભાવને સમર્થન આપશે તેમજ ખાતરી કરશે કે એપ અપેક્ષા પ્રમાણે કામ કરી રહી છે.

આ એપનો ઉપયોગ કરીને અને આ માહિતી આપીને તમે તમારા સમાજને તંદુરસ્ત રહેવામાં અને જીવન બચાવવામાં અગત્યનુનં પ્રદાન કરશો.

આ એપ UKCA છે, જેને યનાઈટેડ કિંગ્ડમમાં ક્લાસ I મેડિકલ ડિવાઇસ તરીકે ચિન્હિત કરેલ છે અને મેડિકલ રેગ્યૂલેશનસ 2002નાં નિયમો આધારે બનાવામાં આવેલ છે. (SI 2002 નં 618, સુધારો કર્યા પ્રમાણે).

ગોપનીયતા નોટિસમાં આપેલ રૂપરેખા પ્રમાણેના હેતુઓ માટે જ આ સેવા છે (https://www.gov.uk/government/publications/nhs-test-and-trace-app-privacy-information).

ઇંગ્લૅન્ડ અને વેલ્સના કાનૂન દ્વારા આ એપનો તમારો ઉપયોગ નિયંત્રિત કરવામાં આવેલ છે.

અન્ય સાથી ર સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ સાથે કામ કરવું

જો તમે કોરોના વાઇરસ માટે પૉઝિટિવ આવ્યા હો અને એપના અન્ય વપરાશકર્તાઓને ઍલર્ટ કરવા માટે પરવાનગી આપો તો તમામ સંબંધિત એપ વપરાશકર્તાઓ ઍલર્ટ મેળવે તેની ખાતરી કરવા માટે સાથી સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ સાથે અમે કરીશું.

એપલ અને ગૂગલ ફંક્શનાલિટીનો ઉપયોગ કરીને અમે ખાતરી કરીએ છીએ કે તમારી ઓળખ એપના અન્ય વપરાશકર્તાઓ, સાથી સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ અને સરકાર માટે ગોપનીય રહે.

અમારા સાથીઓ છે:

 • જિબ્રાલ્ટર, જર્સી, ઉત્તર આયર્લૅન્ડ અને સ્કૉટલૅન્ડ

આ એપનાં કાર્યો

આ એપના નીચે મુજબનાં કાર્યો કરે છેઃ

 • એકસપોઝરઍલર્ટ કે જે તમને જણાવે છે કે COVID-19 માટેના પોઝિટિવ ટેસ્ટવાળા એપના અન્ય વપરાશકર્તાની તમે નજીક આવ્યા છો કે કેમ
 • તમે મેળવો એવા કોઈ પણ પૉઝિટિવ COVID-19 નિદાન વિશે (નામ જણાવ્યા વગર) માહિતી આપી શકવા માટેનો વિકલ્પ જે બીજા એપ વપરાશકર્તાને જાણ કરે છે કે તેઓ એવી વ્યક્તિની નજીક આવ્યા છે જેનો COVID-19 ટેસ્ટ પૉઝિટિવ આવ્યો હોય
 • તમારા સ્થાનિક વિસ્તારમાં COVID-19ના જોખમ વિષેની તાજી માહિતી
 • સત્તાવાર NHS QR કોડ પોસ્ટર દર્શાવતાં સ્થળોમાં 'ચેક-ઇન' કરવા માટેનું સાધન, જે તમને મુલાકાત લીધેલાં સ્થળોની નોંધ રાખવાની અને આગામી કોઈ પણ રોગચાળા વિશે ઍલર્ટ મેળવવાની અનુમતિ આપે છે
 • જો તમને કદાચ COVID-19 થયો હોય તો તે જોવા માટે સિમ્પ્ટૉમ ચેકર
 • COVID-19 ટેસ્ટનો આદેશ આપવા માટે સંબંધિત વેબસાઇટની લિંક
 • જો તમારે એકાંતવાસમાં જવાની જરૂર હોય તો તમારી પાસે કેટલો સમય વધ્યો છે તેની તમને જાણ કરવા માટે ઊંધી ગણતરી
 • વપરાશકર્તા આર્થિક સહાયતા માટે લાયક છે કે નહિ તે જાણવા માટેનું ટ્રિગર (ઇંગ્લેન્ડમાં ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રેસ સપોર્ટ પેમેન્ટ અથવા તો વેલ્સમાં સૅલ્ફ-આઇસોલેશન સપોર્ટ સ્કીમ (SISS))
 • જાહેર આરોગ્યની ઈમર્જન્સિમાં પ્રબંધ કરવા અને પ્રતિસાદ આપવા માટે ગુપ્ત રીતે માહિતી આપવી

આ એપની તમારા ફોનના સામાન્ય કામકાજ પર કોઈ અસર થશે નહિ.

આ એપ બહારની વેબસાઈટોની લિંક આપે છે, જે તમે આપેલા જિલ્લાના પોસ્ટકોડથી નક્કી આપે છે. વેલ્શ અને ઇંગ્લિશ એ બંને જિલ્લાઓના પોસ્ટકોડ માટેની લિંક સંપર્કનું ટ્રેસિંગ કરવા માટેના સંબંધિત કાર્યક્રમો દ્વારા આપવામાં આવે છે.

સલાહ- સૂચના

પોઝ ફંક્શનાલિટિનો ઉપયોગ કરીને કૃપા કરી સંપર્કનું ટ્રેસિંગ અટકાવો, જયારેઃ

 • તમે ગ્રાહકો અને સાથીદારોથી કોઈ વાસ્તવિક અવરોધ, જેવાકે પર્સપેક સક્રીન (Perspex screen) દ્વારા સંપૂર્ણરીતે સુરક્ષિત છો.
 • બધાજ હેલ્થકેર કાર્યકરો કે વર્કર્સે જયારે તેઓ હોસ્પિટલો અને જીપી (GP) સર્જરિઝના સમાવેશ સાથે હેલ્થકેર બિલ્ડિંગોમાં કામ કરતા હોય ત્યારે, તેઓએ એપને પોઝ કે બંધ કરવો જોઈએ.
 • તમે આરોગ્ય અને સામાજિક સંભાળમાં કાર્યકર છો અને સર્જિકલ માસ્ક જેવા તબીબી ગ્રેડ પી.પી.ઇ. પહેરો છો
 • તમારા ફોનને એક લૉકર અથવા તેના જેવા સમકક્ષ ખાનામાં મૂકવામાં આવે છે

સંપર્ક માટેના ટ્રેસિંગને ફરીથી શરૂ કરવાનું (અનપૉઝ) યાદ રાખશો, કે જયારે આ બિલકુલ લાગુ પડતું ન હોય. આ એપ તમને ટાઇમર અને રિમાઈન્ડર સેટ કરવાનો અવકાશ આપે છે.

ચેતવણી (વોર્નિંગ)

આ એપ બ્લ્યૂટૂથ માટે સક્ષમ તબીબી સાધનો સાથે કદાચ દખલગીરી કરી શકે.

જો તમે બ્લ્યૂટૂથ માટે સક્ષમ તબીબી સાધન સાથે દખલગીરીના જોખમથી ચિંતિત હો તો વધારે માહિતી માટે તમારા સાધનના ઉત્પાદક પાસેથી સલાહ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો અથવા હેલ્થકેર પ્રફેશનલ સાથે વાતચીત કરો.

ગોપનીયતા

ડેટા રક્ષણના કાયદાઓ હેઠળ એપ કઈ રીતે વ્યક્તિગત ડેટા પર પ્રક્રિયા કરે છે અને ગોપનીયતા તથા ગુપ્તતા માટેના તમારા અધિકારોનો આદર કરે છે તે વિશે વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને ગોપનીયતા નોટિસ (https://www.gov.uk/government/publications/nhs-test-and-trace-app-privacy-information) જુઓ.

અસ્વીકૃતિ

જે કોઈ પણ વેબસાઈટ સાથે સર્વિસનું જોડાણ હોય અથવા સર્વિસમાં સમાવિષ્ટ થયેલ મહત્વની આવશ્યકતામાં અથવા વિષયમાં, કાંતો માહિતી અથવા સર્વિસમાં, તેના ઉપયોગના જોડાણમાં, અથવા ઉપસ્થિત થતા (કે જેમાં અમારી ઉપેક્ષાનો સમાવેશ થતો હોય), તે માટે કોઈ પણ પ્રકારના દાવા, ખોટ, નુકસાન અથવા માંગ માટે કાનૂન દ્વારા આપવામાં આવતા વિસ્તિર્ણ અધિકતમ માટેની બધીજ જવાબદારીને બાકાત રાખી અમે ઈનકાર કરીએ છે. ઉપયોગ કરનારા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ માહિતી પ્રમાણે સેવામાં માહિતી રાખવામાં આવેલ છે, અને તેની સચ્ચાઈ માટે કોઈ જવાબદારી લેતા નથી.

સેવાની સાતત્યતા

અમે સેવાની સાતત્યતા માટે કોઈ પણ સમર્થન કે વોરન્ટિ અથવા પ્રતિનિધિત્વ, કે જે સ્પષ્ટ અથવા ગર્ભિત હોય, તે આપતા નથી, અને સેવાને લગતી કોઈ પણ ગર્ભિત જામીનગીરી (ઈમ્પ્લાઈડ વોરન્ટિ) કે જે કાનૂન દ્વારા પરવાનગી આપવામાં આવતી સૌથી સંપૂર્ણ પરિમાણ કે વિસ્તારની હોય. અમે વગર નોટિસે મોકૂફ રાખવાનો, રદ કરવાનો અથવા નહિતર થોડીક અથવા બધીજ સેવાઓની સુગમતા- પ્રવેશમાં ફેરફાર કરવાનો કોઈ પણ સમયે અધિકાર સુરક્ષિત રાખીએ છીએ.

વપરાશની શરતોની સુધારણા કે પુનઃનિરીક્ષણ

અમે કોઈ પણ સમયે આવા વપરાશ કે ઉપયોગની શરતોમાં કદાચ સુધારણા કરી શકીએ અને સેવાના તમારા ચાલુ ઉપયોગની સાતત્યતાને આવી સુધારેલ વપરાશની શરતોના સ્વીકાર તરીકે માની લેવામાં આવશે.

જયારે આ પાનાનું પ્રકાશન કરવામાં આવે ત્યારે આવી કોઈપણ સુધારણાઓ અમલમાં આવશે.

સુરક્ષા

જો તમને સંભાવ્ય સુરક્ષા પર જોખમ હોવાનું માલૂમ પડે, અથવા આ સેવાના સંબંધમાં કોઈ સુરક્ષાના બનાવમાં શંકા રહે તો, કૃપા કરી NHS COVID-19 એપ અને આધારિત સંરચનાવાળા જોખમની શક્યતાની જાહેરાતવાળા પ્રોગ્રામને અનુસરો. તમે હેકરવન (HackerOne) ઉપર અમારી જોખમની શક્યતાના પ્રકટીકરણની નીતિનું વાંચન કરી શકો છો. (https://hackerone.com/nhscovid19app).

તમે એપમાં પાછળ આપેલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચરમાં કે આધારિત સંરચનામાં અથવા વેબસાઈટ મારફતે જોખમની શક્યતા અંગે રિપોર્ટ કરી શકો (https://hackerone.com/03351cb3-53e3-4bb8-8fcc-a226e3b528fc/embedded_submissions/new).

આ સર્વિસ એવા સલામતીના ઑડિટ્સની શરતે ચાલુ છે અને ચાલુ રહેશે.

એપના હાલના સંસ્કરણની વિગતો એપની અંદર "આ એપ વિશે" વિભાગમાં જોવા મળી શકશે.

07/05/2021 ના રોજ પ્રકાશિત