Skip to main content

Warunki użytkowania

Aplikacja NHS COVID-19: Warunki użytkowania

Przeglądając i korzystając z tej usługi, zgadzasz się na niniejsze Warunki użytkowania.

Zgoda na warunki

Witamy w aplikacji NHS COVID-19 (zwanej dalej „aplikacją”) i na wspierającej stronie internetowej (https://covid19.nhs.uk/) (zwanymi dalej wspólnie, „usługą”), aplikacji i stronie internetowej dla smartfonów. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (zwany dalej „DHSC”, „my”, „nasz”) jest legalnym producentem aplikacji. Aplikacja obsługuje usługę NHS o nazwie „Test, Trace and Protection” w Walii oraz usługę NHS „Test and Trace” w Anglii.

Współpracujemy obecnie z instytucjami opieki zdrowotnej, które zapewniają aplikacje umożliwiające śledzenie kontaktów w Gibraltarze, Jersey, Północnej Irlandii i Szkocji. Wszyscy używamy funkcjonalności systemów stworzonych przez Apple i Google w celu śledzenia kontaktów, aby odpowiednio powiadamiać użytkowników aplikacji.

Niniejsze warunki dotyczą całej zawartości usługi, wszelkich źródeł internetowych tworzonych przez usługę, wszelkich interakcji użytkownika z usługą oraz wszelkich informacji zwrotnych lub uwag przesłanych z powrotem do usługi. Pobierając, przeglądając i / lub korzystając z usługi, akceptujesz niniejsze Warunki użytkowania.

Cel

Aplikacja ta ma na celu zapewnienie mieszkańcom Anglii i Walii (w tym osobom odwiedzającym) pomocy związanej z koronawirusem (COVID-19). Aplikacja pomaga zidentyfikować i poinformować osoby, które były lub mogą być zagrożone ze względu na miejsce zamieszkania, to z kim były w bliskim kontakcie lub miejsca, które odwiedziły. Użytkownicy będą w ten sposób wspierać reakcję opieki zdrowotnej na pandemię, a także upewniać się, że aplikacja działa zgodnie z oczekiwaniami, poprzez udostępnianie (anonimowo) informacji odpowiednim programom śledzenia kontaktów w Anglii i Walii. Korzystając z aplikacji i udostępniając te informacje, wnosisz istotny wkład w pomaganie swojej społeczności w ochronie zdrowia i ratowaniu życia.

Aplikacja posiada oznaczenie CE jako urządzenie medyczne Klasy I w Wielkiej Brytanii i została opracowana zgodnie z Dyrektywą Komisji Europejskiej 93/42/EWG dla urządzeń Klasy I.

Usługa służy wyłącznie do celów określonych w polityce prywatności (https://www.gov.uk/government/publications/nhs-test-and-trace-app-privacy-information).

Korzystanie z tej aplikacji podlega prawu Anglii i Walii.

Współpraca z innymi instytucjami opieki zdrowotnej

Jeśli twój wynik testu na koronawirusa jest pozytywny i wyrazisz zgodę na powiadomienie innych użytkowników aplikacji, współpracując z innymi instytucjami opieki zdrowotnej upewnimy się, że wszyscy odpowiedni użytkownicy aplikacji otrzymają powiadomienie.

Wykorzystując funkcjonalność systemów stworzonych przez Apple i Google upewniamy się, że Twoja tożsamość pozostaje anonimowa dla innych użytkowników aplikacji i organizacji rządowych.

Naszymi partnerami są:

  • Gibraltarze, Jersey, Irlandia Północna i Szkocja

Funkcje aplikacji

Aplikacja posiada następujące funkcje:

  • narzędzie do sprawdzania objawów, w celu stwierdzenia, czy możesz mieć COVID-19
  • link do odpowiedniej strony internetowej, na której można zamówić test na COVID-19
  • odliczanie, dzięki któremu dowiesz się, ile czasu pozostało Ci do końca izolacji
  • zanonimizowane udostępnianie informacji, aby pomóc w zarządzaniu i reagowaniu na stan zagrożenia zdrowia publicznego

Aplikacja nie powinna wpływać na normalne działanie twojego telefonu.

Aplikacja zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, określonych na podstawie wprowadzonego okręgu kodu pocztowego. Linki do okręgów pocztowych znajdujących się na terytorium Walii i Anglii są udostępniane przez odpowiednie programy śledzenia kontaktów.

Prywatność

Więcej informacji o tym, jak aplikacja przetwarza dane osobowe i w jaki sposób szanowane są prawa użytkownika dotyczące prywatności i poufności zgodnie z przepisami o ochronie danych, można znaleźć w polityce prywatności na stronie (https://www.gov.uk/government/publications/nhs-test-and-trace-app-privacy-information).

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Zrzekamy się i wyłączamy wszelką odpowiedzialność w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo za jakiekolwiek roszczenia, straty, żądania lub szkody jakiegokolwiek rodzaju (w tym za nasze zaniedbanie) wynikające lub związane z korzystaniem z usługi lub informacji, treści lub materiałów zawartych w usłudze lub w dowolnej witrynie internetowej, z którą usługa jest połączona. Informacje przechowywane przez usługę są zgodne z informacjami dostarczonymi przez użytkownika i nie bierzemy odpowiedzialności za ich dokładność.

Ciągłość zapewnienia usług

Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, co do ciągłości świadczenia usług oraz w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkie dorozumiane gwarancje w odniesieniu do usługi są niniejszym wyłączone. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, zakończenia lub w inny sposób zmiany dostępu do niektórych lub wszystkich usług w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

Zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania

Niniejsze Warunki użytkowania mogą zostać zmienione w dowolnym momencie, a dalsze korzystanie z usługi zostanie uznane za akceptację tychże zmienionych Warunków użytkowania.

Wszelkie takowe zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu niniejszej strony.

Bezpieczeństwo

Jeśli odkryjesz potencjalną lukę w zabezpieczeniach lub podejrzewasz incydent związany z bezpieczeństwem niniejszej usługi, postępuj zgodnie z programem ujawniania luk w aplikacji i infrastrukturze NHS COVID-19. Naszą Politykę ujawniania luk można przeczytać w HackerOne (https://hackerone.com/nhscovid19app).

Możesz zgłosić lukę w aplikacji, infrastrukturze zaplecza lub na stronie internetowej za pośrednictwem (https://hackerone.com/03351cb3-53e3-4bb8-8fcc-a226e3b528fc/embedded_submissions/new).

Usługa została i nadal będzie podlegać audytom dotyczącym bezpieczeństwa.

Porady

Korzystając z funkcji pauzy, wstrzymaj śledzenie kontaktów, gdy:

  • Jesteś w pełni chroniony przed klientami i współpracownikami za pomocą fizycznej bariery, takiej jak szyba typu Perspex (pleksiglas)
  • Wszyscy pracownicy służby zdrowia powinni wstrzymać aplikację podczas pracy w budynkach służby zdrowia, w tym w szpitalach i gabinetach lekarskich (GP)
  • Twój telefon jest umieszczony w szafce lub jej odpowiedniku

Pamiętaj, aby wznowić śledzenie kontaktów (wyłączyć pauzę), gdy przestaną obowiązywać powyższe warunki. Aplikacja umożliwia ustawienie czasu i funkcji przypomnienia.

Ostrzeżenie

Aplikacja ta może zakłócać działanie urządzeń medycznych używających technologii Bluetooth.

Jeśli obawiasz się, że istnieje ryzyko zakłóceń w działaniu urządzenia medycznego używającego technologii Bluetooth, porozmawiaj z lekarzem lub poproś o poradę producenta swojego urządzenia, aby uzyskać więcej informacji.

Wersja aplikacji 3.10