Skip to main content

Kullanım şartları

NHS COVID-19 uygulaması: Kullanım şartları

Bu hizmeti görüntüleyerek ve kullanarak, bu Kullanım Şartlarını kabul etmiş olmaktasınız.

Şartların kabul edilmesi

Bir akıllı telefon uygulaması ve web sitesi, NHS COVID-19 uygulamasına (‘uygulama’) ve bunu destekleyen web sitesine (https://covid19.nhs.uk/) (birlikte ‘hizmet’) hoş geldiniz. Sağlık ve Sosyal Bakım Dairesi (‘DHSC’, ‘biz’, ‘bizim’) yasal üreticidir. Uygulama, Galler’deki NHS Test, Takip ve Koruma hizmetini ve İngiltere’deki Test ve Takip hizmetini destekler.

Şimdi Cebelitarık, Jersey, Kuzey İrlanda ve İskoçya’da dijital temas takip uygulamaları sağlayan ortak Sağlık Servisleri ile birlikte çalışıyoruz. Hepimiz, uygulama kullanıcılarının uygun şekilde uyarıldığından emin olmak amacıyla dijital temas takibini desteklemek için Apple ve Google işlevselliğini kullanıyoruz.

Bu şartlar hizmetin tüm içeriği, hizmet tarafından üretilen her türlü web girdisi, hizmet ile olabilecek olan her türlü etkileşiminiz, ve hizmete tedarik edilen her türlü geri bildirim ya da sunum için geçerlidir. Hizmeti indirerek, görüntüleyerek ve / veya kullanarak, bu Kullanım Şartlarını kabul etmiş sayılacaksınız.

Amaç

Uygulama, İngiltere ve Galler halklarına (ziyaretçiler de dahil) koronavirüs (COVID-19) konusunda yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. İnsanların yaşadıkları yer, yakın temasta bulundukları kişiler ya da ziyaret ettikleri yerler nedeniyle risk altında olan ya da olabilecek kişileri belirlemelerine ve bilgilendirmelerine yardımcı olur.

Kullanıcılar, hem İngiltere hem de Galler'in ilgili temas takip programlarıyla bilgi paylaşarak (kimlik belirtmeden anonim olarak) pandemiye gösterilen halk sağlığı yanıtına destek vermiş olmakla birlikte uygulamanın da beklenilen şekilde çalışmasını sağlayacaklardır.

Uygulamayı kullanarak ve bu bilgileri paylaşarak, toplumunuzun sağlıklı kalmasına ve hayat kurtarmasına yardımcı olmak için önemli bir katkıda bulunmuş olacaksınız.

Uygulama, Birleşik Krallık'ta Sınıf I tıbbi cihaz olarak CE işaretlidir ve Sınıf I cihazlar için geçerli olan 93/42/EEC sayılı Avrupa Komisyonu Yönergesine uygun olarak geliştirilmiştir.

Hizmet sadece Kişisel Mahremiyet Bildiriminde (https://www.gov.uk/government/publications/nhs-test-and-trace-app-privacy-information) ana hatlarıyla belirtilmiş olan amaçlara yöneliktir.

Bu uygulamayı kullanımınıza dair hususlar İngiltere ve Galler yasalarına tabidir.

Diğer Sağlık Servisleriyle birlikte çalışma

Koronavirüs testinizin sonucu pozitif çıkarsa ve diğer uygulama kullanıcılarının uyarılması için izin verirseniz, ilgili tüm uygulama kullanıcılarının bir uyarı aldığından emin olmak için ortak sağlık servisleriyle birlikte çalışacağız.

Apple Google işlevselliğini kullanarak kimliğinizin diğer uygulama kullanıcıları ve hükümete açıklanmadığından emin oluruz.

Ortaklarımız şunlardır:

 • Cebelitarık, Jersey, Kuzey İrlanda ve İskoçya

Uygulamanın işlevleri

Uygulama şu işlevlere sahiptir:

 • COVID-19 testi pozitif çıkmış olan bir diğer uygulama kullanıcısının yakınında bulunmuş olup olmadığınızı size bildiren bir maruz kalma uyarısı
 • Yerel bölgenizdeki COVID-19 risk durumu ile ilgili gerçek zamanlı bilgi
 • Ziyaret etmiş olduğunuz mekanların kaydını tutmanıza ve bunun sonrasında çıkmış olan salgınlar hakkında uyarı almanıza olanak sağlayan resmi NHS QR posterini sergileyen mekanlara ‘giriş’ yapma aracı
 • Sizde COVID-19 olup olmadığını görmek için bir belirti kontrolörü
 • Bir COVID-19 testi siparişinde bulunabilmek için ilgili web sitesine bir bağlantı
 • Kendinizi izole etmeniz gerektiği takdirde ne kadar zamanınız kalmış olduğunu size bildiren bir geri sayım
 • Toplum sağlığına ilişkin acil durumun yönetilmesine ve buna tepki verilmesine yardımcı olmak için anonim bilgi paylaşımı

Uygulamanın telefonunuzun normal işleyişini etkilememesi gerekir.

Uygulama, girmiş olduğunuz posta kodu bölgesine göre belirlenen harici web sitelerine bağlantılar sağlar. Hem Galler hem de İngiltere posta kodu bölgelerinin bağlantıları ilgili temas takip programları tarafından tedarik edilir.

Kişisel Gizlilik

Uygulamanın, veri koruma yasaları kapsamında kişisel verileri nasıl işlediği ve mahremiyet ile gizlilik haklarınıza nasıl saygı gösterdiği ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kişisel Mahremiyet Bildirimine (https://www.gov.uk/government/publications/nhs-test-and-trace-app-privacy-information) bakınız.

Feragatname

Hizmetin ya da bilgilerin, içeriğin kullanımından ya da hizmette ya da hizmetin bağlantı verdiği herhangi bir web sitesinde yer alan malzemelerden kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir iddia, kayıp, talep ya da her türlü zarar (ihmalimiz de dahil olmak üzere) için yasaların izin verdiği azami ölçüde her türlü sorumluluğu reddeder ve dışlarız. Hizmet tarafından tutulan bilgiler kullanıcı tarafından tedarik edildiği şekildedir ve doğrulukları konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyiz.

Hizmetin devamlılığı

Hizmetin sürekliliği konusunda açık ya da ima edilmiş herhangi bir garanti ya da beyanda bulunmayız ve yasaların izin verdiği en geniş ölçüde hizmet ile ilgili olarak ima edilmiş olan garantiler burada hariç tutulmuştur. Hizmetlerin bir kısmına ya da tümüne erişimi herhangi bir anda ve önceden ihbarda bulunmaksızın askıya alma, sona erdirme ya da başka şekilde değiştirme hakkını saklı tutarız.

Bu Kullanım Şartlarına ilişkin değişiklikler

Bu Kullanım Şartlarını herhangi bir anda değiştirebiliriz ve hizmeti kullanmaya devam etmeniz, Kullanım Şartlarındaki değişiklikleri kabul etmiş olduğunuz anlamına gelecektir.

Bu tür değişiklikler, bu sayfa yayınlandığı zaman yürürlüğe girer.

Güvenlik

Eğer olası bir güvenlik açığı keşfederseniz ya da bu hizmetle ilgili bir güvenlik olayından şüpheleniyorsanız, lütfen NHS COVID-19 uygulaması ve altyapısı için güvenlik açığı ifşa programını izleyin. HackerOne isimli web sitesinde (https://hackerone.com/nhscovid19app) Güvenlik Açığı İfşa Yönetmeliğimizi okuyabilirsiniz.

Uygulamadaki, sunucu altyapısındaki veya web sitesindeki bir güvenlik açığını şu yolla bildirebilirsiniz: (https://hackerone.com/03351cb3-53e3-4bb8-8fcc-a226e3b528fc/embedded_submissions/new).

Hizmet güvenlik denetimlerine tabi tutulmuştur ve tabi tutulmaya devam edilecektir.

Tavsiye

Duraklatma işlevini kullanarak, lütfen şu durumlarda temas takibini duraklatın:

 • Mika ekran gibi fiziksel bir engelle müşterilerden ve iş arkadaşlarından tamamen korunduğunuz yerlerde
 • tüm sağlık çalışanları, hastaneler ve genel pratisyen (GP) aile hekimi muayenehaneleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmeti binalarında çalışırken uygulamayı duraklatmalıdır
 • telefonunuz kilitli bir dolaba ya da benzeri bir yere yerleştirildiği zaman

Bunlar artık geçerli olmadığında temas takibi yeniden sürdürmeyi (devam ettirme) unutmayın. Uygulama, bir zamanlayıcı ve hatırlatıcı ayarlamanıza olanak tanır.

Uyarı

Bu uygulama, Bluetooth özellikli tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir.

Eğer Bluetooth özellikli tıbbi cihazla etkileşim riski ile ilgili kaygılarınız varsa, bu konuda daha fazla bilgi edinmek için bir sağlık uzmanı ile konuşun ya da cihaz üreticinizden tavsiye almaya bakın.

Uygulama sürüm 3.10